Metoda 5S dla szpitali

Jest to prosta metoda zarządzania, która jest wysoce skuteczna w eliminowaniu marnotrawstwa w placówkach medycznych. Główne zalety metody 5S to lepiej zorganizowane stanowiska pracy, zarządzanie wizualne, standaryzacja pracy oraz czystość i porządek. Metoda 5S w szpitalu pozwala na prace w warunkach kontrolowanych to znaczy, w środowisku które jest uporządkowane, z określonym sprzętem medycznym i przypisanymi miejscami odkładczymi. Porządek na stanowisku oznacza, że najpotrzebniejsze materiały, leki i narzędzia znajdą się najbliżej miejsca użycia. W sytuacji krytycznej personel medyczny może podjąć niezwłocznie akcję. Należy pamiętać, że nieporządek i nadmierne zapasy ukrywają problemy takie jak brak materiałów jednorazowych, uszkodzony sprzęt medyczny, przeterminowane leki. Metoda 5S to również zbiór zasad i praktyk, które pozwalają usprawniać procesy i poprawiać jakość obsługi pacjenta oraz zwiększać ergonomię pracy. Gdzie można zastosować rozwiązania 5S? Z jednej strony mogą to być procesy pomocnicze i organizacja miejsca w pomieszczeniach porządkowych dla salowych, w magazynach z lekami, zaprojektowanie przestrzeni wspólnych dla pacjenta i personelu wraz ze wskazaniem stałych pól odkładczych na wózki inwalidzkie, łóżka medyczne czy wózki ze sprzętem medycznym. To również wpływa na bezpieczeństwo, np. nie zagradza korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Z drugiej strony są to procesy główne, kliniczne, w których procedury muszę być restrykcyjnie przestrzegane, jak zabieg operacyjny i wózek mayo, na którym znajdują się narzędzia chirurgiczne w ilości, rodzaju i kolejności odpowiednim do rodzaju zabiegu. Instrumentariuszka nie może się pomylić i podać niewłaściwego sprzętu, nie ma miejsca na takie błędy. Część zakresu jej obowiązków jest związana z praktykami 5S: przygotowanie i wykonanie odpowiednich pakietów z narzędziami; sprawdzanie ilościowe narzędzi i materiałów przed rozpoczęciem zabiegu i po zakończeniu; przygotowanie odpowiednich leków niezbędnych podczas wykonywania zabiegu operacyjnego; nadzór nad właściwym ułożeniem pacjenta na stole operacyjnym; nadzorowanie właściwego przeniesienia pacjenta po zabiegu ze stołu operacyjnego. Projektujemy przestrzeń szpitalną zgodnie z zasadami 5S oraz projektujemy procesy kliniczne zgodnie z zasadami lean healthcare. Możesz zacząć przygodę z metodą 5S od jednego oddziału, pomieszczenia lub stanowiska.

Metoda 5S

Lean Hospitals? Szczupłe zarządzanie przez usprawnianie

Lean hospitals/ lean healthcare to filozofia, która odmieni „życie” twojej organizacji. Zmieni sposób myślenia pracowników i organizację procesów. Naszym celem jest projektowanie procesów, które wzajemnie oddziałują na siebie, tworząc wartość dodaną i spełniając oczekiwania pacjentów, płatnika. Eliminujemy zbędny czas w procesach, niepotrzebne przemieszczanie się personelu, dodatkową pracę, za którą klient nie płaci. Każdy proces przekształcamy w taką realizację usługi, która jest prosta, zrozumiała dla wszystkich, ujednolicona i dobrze zwizualizowana, dzięki czemu uczestnicy procesu (personel, pacjent) wiedzą na jakim etapie się znajdują, czy nie pominięto ważnego kroku, jakie dokumenty są niezbędne i w jakim punkcie proces zostanie zakończony. Według nas proces kliniczny w najlepszym ujęciu to taki, który jest realizowany przez zespół, zmapowany, w płaskiej strukturze organizacyjnej, jasne mierniki procesu, oszacowane ryzyka, czytelna komunikacja, zidentyfikowani uczestnicy. To dążenie do doskonałości w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia poprzez wdrażanie filozofii lean. Poprawa skuteczności zarządzania przez angażowanie i współpracę personelu. To poprawa bezpieczeństwa procesów klinicznych poprzez wykorzystanie narzędzi lean management w ochronie zdrowia. Sprawdź jak wygląda mapowanie strumienia wartości na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Prawdziwe case study!

Twórcy

Poznaj mentorów, którzy skutecznie poprowadzą ciebie do celu.

team
Nicolas Argy Medical Doctor, Juris Doctor

Wykładowca na Boston College, ekspert w zakresie zdrowia publicznego, zarządzania ryzykiem, udoskonalania procesów, bezpieczeństwa pacjenta i błędów medycznych. Założyciel Nicolas Argy Consultants. Mówca i pisarz.

team
Katarzyna Złotowska Mgr inż. Zarządzania i inżynierii produkcji

Ekspert lean healthcare, inżynier ds. optymalizacji procesów klinicznych, właściciel LH, auditor wiodący ISO (rej. W IRCA), trener, six sigma green belt

team
Anna Wruk-Złotowska mgr pielęgniarstwa MBA

Specjalista w zarządzaniu personelem medycznym, wdrażaniu nowych technik i narzędzi zarządzania. Praktyk w projektowaniu i zarządzaniu procesami klinicznymi, ryzykiem medycznym i komunikacją w szpitalach.

1683
Oszacowane ryzyka
119
Zmapowane procesy
19
Wykorzystane techniki lean
94%
Satysfakcja

Zaufali nam

  • pierwszy szpital z lean healthcare w Police
  • lean hospitals dla rezonansu
  • metody 5s w szpitalu
  • jakość w ochronie zdrowia
  • zarządzanie jakością
  • optymalizacja w szpitalu
  • iso w placówce medycznej