Metoda 5S dla szpitali

Jest to prosta metoda zarządzania, która jest wysoce skuteczna w eliminowaniu marnotrawstwa w placówkach medycznych. Główne zalety metody 5S to lepiej zorganizowane stanowiska pracy, zarządzanie wizualne, standaryzacja pracy oraz czystość i porządek. Metoda 5S w szpitalu pozwala na prace w warunkach kontrolowanych to znaczy, w środowisku które jest uporządkowane, z określonym sprzętem medycznym i przypisanymi miejscami odkładczymi. Porządek na stanowisku oznacza, że najpotrzebniejsze materiały, leki i narzędzia znajdą się najbliżej miejsca użycia. W sytuacji krytycznej personel medyczny może podjąć niezwłocznie akcję. Należy pamiętać, że nieporządek i nadmierne zapasy ukrywają problemy takie jak brak materiałów jednorazowych, uszkodzony sprzęt medyczny, przeterminowane leki. Metoda 5S to również zbiór zasad i praktyk, które pozwalają usprawniać procesy i poprawiać jakość obsługi pacjenta oraz zwiększać ergonomię pracy. Gdzie można zastosować rozwiązania 5S? Z jednej strony mogą to być procesy pomocnicze i organizacja miejsca w pomieszczeniach porządkowych dla salowych, w magazynach z lekami, zaprojektowanie przestrzeni wspólnych dla pacjenta i personelu wraz ze wskazaniem stałych pól odkładczych na wózki inwalidzkie, łóżka medyczne czy wózki ze sprzętem medycznym. To również wpływa na bezpieczeństwo, np. nie zagradza korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Z drugiej strony są to procesy główne, kliniczne, w których procedury muszę być restrykcyjnie przestrzegane, jak zabieg operacyjny i wózek mayo, na którym znajdują się narzędzia chirurgiczne w ilości, rodzaju i kolejności odpowiednim do rodzaju zabiegu. Instrumentariuszka nie może się pomylić i podać niewłaściwego sprzętu, nie ma miejsca na takie błędy. Część zakresu jej obowiązków jest związana z praktykami 5S: przygotowanie i wykonanie odpowiednich pakietów z narzędziami; sprawdzanie ilościowe narzędzi i materiałów przed rozpoczęciem zabiegu i po zakończeniu; przygotowanie odpowiednich leków niezbędnych podczas wykonywania zabiegu operacyjnego; nadzór nad właściwym ułożeniem pacjenta na stole operacyjnym; nadzorowanie właściwego przeniesienia pacjenta po zabiegu ze stołu operacyjnego. Projektujemy przestrzeń szpitalną zgodnie z zasadami 5S oraz projektujemy procesy kliniczne zgodnie z zasadami lean healthcare. Możesz zacząć przygodę z metodą 5S od jednego oddziału, pomieszczenia lub stanowiska.

Metoda 5S

Lean Hospitals? Szczupłe zarządzanie przez usprawnianie

Lean hospitals/ lean healthcare to filozofia, która odmieni „życie” twojej organizacji. Zmieni sposób myślenia pracowników i organizację procesów. Naszym celem jest projektowanie procesów, które wzajemnie oddziałują na siebie, tworząc wartość dodaną i spełniając oczekiwania pacjentów, płatnika. Eliminujemy zbędny czas w procesach, niepotrzebne przemieszczanie się personelu, dodatkową pracę, za którą klient nie płaci. Każdy proces przekształcamy w taką realizację usługi, która jest prosta, zrozumiała dla wszystkich, ujednolicona i dobrze zwizualizowana, dzięki czemu uczestnicy procesu (personel, pacjent) wiedzą na jakim etapie się znajdują, czy nie pominięto ważnego kroku, jakie dokumenty są niezbędne i w jakim punkcie proces zostanie zakończony. Według nas proces kliniczny w najlepszym ujęciu to taki, który jest realizowany przez zespół, zmapowany, w płaskiej strukturze organizacyjnej, jasne mierniki procesu, oszacowane ryzyka, czytelna komunikacja, zidentyfikowani uczestnicy. To dążenie do doskonałości w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia poprzez wdrażanie filozofii lean. Poprawa skuteczności zarządzania przez angażowanie i współpracę personelu. To poprawa bezpieczeństwa procesów klinicznych poprzez wykorzystanie narzędzi lean management w ochronie zdrowia. Sprawdź jak wygląda mapowanie strumienia wartości na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Prawdziwe case study!

Twórcy

Poznaj mentorów, którzy skutecznie poprowadzą ciebie do celu.

team
Katarzyna Złotowska Mgr inż. Zarządzania i inżynierii produkcji

Ekspert lean healthcare, inżynier ds. optymalizacji procesów klinicznych, właściciel LH, auditor wiodący ISO (rej. W IRCA), trener, six sigma green belt

team
Anna Wruk-Złotowska mgr pielęgniarstwa MBA

Specjalista w zarządzaniu personelem medycznym, wdrażaniu nowych technik i narzędzi zarządzania. Praktyk w projektowaniu i zarządzaniu procesami klinicznymi, ryzykiem medycznym i komunikacją w szpitalach.

1683
Oszacowane ryzyka
119
Zmapowane procesy
19
Wykorzystane techniki lean
94%
Satysfakcja

Zaufali nam

  • pierwszy szpital z lean healthcare w Police
  • lean hospitals dla rezonansu
  • metody 5s w szpitalu
  • jakość w ochronie zdrowia
  • zarządzanie jakością
  • optymalizacja w szpitalu
  • iso w placówce medycznej