Zarządzanie wizualne w szpitalu (ASQ case study)

On luty 28, 2015, Posted by , In Wszystkie, With Możliwość komentowania Zarządzanie wizualne w szpitalu (ASQ case study) została wyłączona

Zarządzanie wizualne to bardzo przydatne narzędzie w celu uporządkowania przestrzeni, wykorzystując znaki wizualne. Pozwala na sprawny przebieg procesu i sygnalizowanie o pewnych etapach w procesie, odchyleniach w procesie, błędach, w celu szybkiej reakcji. Przykładem stosowania mogą być zarówno znaki poziome informujące o miejscu przeznaczenia danego urządzenia lub granice (taśma) wyznaczenia miejsc odkładczych. VM to również stosowanie flowchartów, które jasno przedstawiają proces, potrzebne zasoby, efekty, osoby odpowiedzialne za jego realizację na każdym etapie.

By dowiedzieć się więcej o VM przeczytaj case study wydane przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Jakości (ASQ). Kliknij w poniższą grafikę.

zarządzanie wizualne w szpitalu