Warsztaty ISO 9001

On październik 22, 2017, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Warsztaty ISO 9001 została wyłączona

Zapraszamy Państwa na szkolenie „Norma ISO 9001:2015 – warsztaty”

Celem szkolenia jest przedstawienie głównych zmian w nowym wydaniu normy Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2015. Szkolenie jest skierowane do osób biorących aktywny udział we wdrażaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością w placówkach medycznych.Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką jakości i zarządzania ryzykiem.

Podczas szkolenia zostaną omówione:

 1. Główne założenia i różnice pomiędzy ISO 9001:2008 oraz ISO 9001:2015. Nowa norma zakłada wiele zmian, które korzystnie wpłyną na podejście procesowe organizacji, zarówno przychodni jak i szpitala.
 2. Omówienie nowych wymagań:
  • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa. To najwyższe kierownictwo powinno być zaangażowane w tworzenie i utrzymywanie systemu jakości według ISO 9001 : 2015
  • Podejście procesowe (SIPOC, flowcharty). Ciągłe doskonalenie jest podstawą rozwoju i usprawniania procesów. Każda orgranizacja składa się z procesów, które mogą dodawać wartość. Jak zidentyfikować i zaprojektować te procesy? Można zastosować metodę SIPOC i przedstawić instrukcję w postaci flowchartu.
  • Zarządzanie wiedzą. Dotyczy nie tylko zasobów ludzkich lecz również materiałów szkoleniowych, edukacyjnych.
  • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi. Część usług, które wspierają procesy kliniczne mogą być outsorcowane. W celu utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa procesów należy nadzorować usługi i produkty dostarczane przez dostawców.
  • Zarządzanie ryzykiem. Istnieją możliwości minimalizacji ryzyk, eliminacji, akceptacji lub przeniesienia.
  • Udokumentowana informacja. Tym terminem zastąpiono dokumenty i zapisy.
 1. Warsztaty z zarządzania ryzykiem. Rodzaj wykorzystywanych narzędzi i technik (analiza przy wykorzystaniu diagramu ISHIKAWY, 5WHY, FMEA, SAC, raport A3, flowcharty)

Termin: 25.11.2017 – sobota
Czas trwania szkolenia: 09:30-15:30
Miejsce: Hotel Resiedence, Szczecinek, ul.Lelewela 12
Koszt szkolenia: 450,00 zł brutto/os. Cena promocyjna! Przy 2 zgłoszeniach, 3 osoba gratis

W cenie lunch i serwis kawowy
Istnieje możliwość noclegu w Hotelu ze zniżką 30%.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo do dnia 22.11.2017

Zapraszamy!