Artykuły

Komunikacja wewnętrzna

On sierpień 14, 2017, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Komunikacja wewnętrzna została wyłączona

Komunikacja wewnętrzna jest ważnym aspektem, który ma wpływ na poziom jakości realizowanych usług. Każdy uczestnik procesu przekazuje wykonaną przez siebie pracę kolejnej osobie w procesie, przekazując tym samym istotne informacje, np. parametry życiowe pacjenta. Informacje powinny być płynnie przekazywane nie tylko w obrębie komórki organizacyjnej lecz również poziomo, przechodząc przez…

Jakość usług

On sierpień 14, 2017, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Jakość usług została wyłączona

Usługa medyczna to proces złożony – składający się z: badania, konsultacji lekarskiej, leczenia jak i aspektów, których namacalnie nie można zauważyć. Celem usług jest zaspokojenie właściwie zdefiniowanych potrzeb klienta, które powinny być zawsze jasno sprecyzowane. Problemem jest jednak to, że klient placówki medycznej zgłasza się najczęściej z subiektywnymi odczuciami, które…

Lean healthcare na świecie

On sierpień 14, 2017, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Lean healthcare na świecie została wyłączona

Zauważono, że szczupły system to nie tylko system produkcyjny lecz system odnoszący się do innych działów firmy, także tych zarządczych. W XXI wieku wiele rozwiązań lean management wykorzystano w szpitalach, w prowadzeniu działalności związanej z ochroną zdrowia przystosowując metodę do specyfiki usług zdrowotnych – wyłonił się lean hospitals, doskonalony szczególnie…

Metody zarządzania ryzykiem

On sierpień 14, 2017, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Metody zarządzania ryzykiem została wyłączona

Każda placówka medyczna stawia czoła wysokim kosztom stałym jak i zmiennym. W obliczu ryzyka zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych, warto zastosować podejście lean healthcare i eliminować wszelkie źródła marnotrawstwa, które generują wysokie koszty. Poniżej wymieniono przykłady narzędzi do minimalizacji marnotrawstw występujących w procesach: KAIZEN jest metodą ciągłego doskonalenia,…

Konferencja LeanOZ

On lipiec 2, 2017, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Konferencja LeanOZ została wyłączona

Projekt naukowy lean management 26 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca fazę badawcza projektu „LeanOZ – lean management w ochronie zdrowia” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W konferencji brali udział przedstawiciele różnych grup, między innymi personel medyczny, potencjalni…

Lean Healthcare – jak stosować to podejście

On luty 14, 2017, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Lean Healthcare – jak stosować to podejście została wyłączona

Sprawne i efektywne zarządzanie procesem leczenia pacjenta ma swoje źródło w planowaniu standardów wewnętrznych jednostki medycznej. Usługi medyczne są różnorodne i trudno stworzyć jeden, wzorcowy model opieki nad pacjentem. Zmieniają się zarówno pracownicy, ich doświadczenie i podejście do usług, poziom zarządzania organizacją jak i charakterystyki procesu, które jako KPI są…

Outsourcing w szpitalu

On grudzień 5, 2016, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Outsourcing w szpitalu została wyłączona

Jak efektywnie zarządzać szpitalem.  Droga do usprawnienia procesów medycznych  – optymalizacja procesów medycznych – zachodzących w placówce medycznej nie polega na jednorazowym przeorganizowaniu procesów, wdrożeniu odpowiednich narzędzi lecz przede wszystkim polega na zrozumieniu dlaczego i w jaki sposób świadczymy usługi.  Nie ma filozofii lean healthcare bez filozofii Kaizen. Powinno się…

Hospitals tour – Niemcy

On listopad 23, 2016, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Hospitals tour – Niemcy została wyłączona

W dniach 17-18.11.2016 w ramach VI Bałtyckiego Forum Zdrowia odbyły się wizyty w niemieckich szpitalach. Grupa uczestników miała możliwość odwiedzenia trzech szpitali, były to:   Greifswald University Hospital Heart and Diabetes Centre, Karlsburg Hospital AMEOS Hospital Anklam Szpital w Greifswald został przedstawiony przez Pana Marka Zygmunta. Szpital posiada 926 łóżek…

VI Bałtyckie Forum Zdrowia

On listopad 21, 2016, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania VI Bałtyckie Forum Zdrowia została wyłączona

  W dniach 17-18.11.2016 w niemieckim mieście Greifswald odbyło się spotkanie przedstawicieli świata naukowego, biznesu oraz praktyki. Bardzo ciekawy program dostarczył wszystkim wielu cennych informacji i praktycznych porad. Drugi Polsko-Niemiecki Szczyt Zdrowia był zorganizowany w bliskiej współpracy z Meklemburgią- Pomorzem Przednim. Szczyt odbył się na Uniwersytecie w Greifswald. Przewodniczący: prof….

Lean Hospitals na Politechnice Koszalińskiej

On listopad 12, 2016, Posted by , In Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Lean Hospitals na Politechnice Koszalińskiej została wyłączona

Lean Hospitals rozwija zainteresowania lean management również wśród młodzieży. Uczestniczymy w prowadzeniu wykładów dla studentów Politechniki Koszalińskiej na tematy związane z lean management i lean healthcare. Nasze pierwsze spotkanie przyjęło się z dużym entuzjazmem, optymalizacja procesów była głównym tematem. Studenci zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości poznawali podstawy szczupłego systemu i…