Artykuły

Sympozjum LEAN HEALTHCARE

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Sympozjum LEAN HEALTHCARE została wyłączona

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM LEAN HEALTHCARE Mamy przyjemność zaprosić Państwa na jedyne w Polsce Sympozjum Lean Healthcare, które odbędzie się 31 maja 2019 w Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny AIP  w Toruniu. Celem wydarzenia jest przedstawienie innowacyjnej metody zarządzania w placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach jak i laboratoriach zgodnie z podejściem…

Analiza FMEA w szpitalu

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Analiza FMEA w szpitalu została wyłączona

Każdego dnia podczas pracy w szpitalu, gabinecie lekarskim, laboratorium dochodzi do sytuacji, które mogą spowodować błędy i generować koszty. Czasami są to niezbędne czynności związane z realizacją usługi medycznej, czasami są to czynności, których można by uniknąć. Mogą one być związane z pomyłkami i błędami, które nie wykryte na wczesnym…

Efektywność finansowa w szpitalu

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Efektywność finansowa w szpitalu została wyłączona

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z dużą odpowiedzialnością i obowiązkami. Zarówno znajomość wymagań prawnych i oczekiwań innych zainteresowanych stron, a przede wszystkim klientów ma ogromne znaczenie w powodzeniu przedsięwzięcia. Rodzaj branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz zarządzanie finansami są czynnikami, które wpływają na poziom wydatków i zyski organizacji. Celem każdego zarządzającego…

ISO 9001 – jakość w procesie leczenia

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania ISO 9001 – jakość w procesie leczenia została wyłączona

Skuteczne zarządzanie procesem leczenia wpływa na wynik leczenia, satysfakcję pacjenta jak i pracowników. Sukces jednostki medycznej zależy m.in. od skuteczności leczenia, zaś skuteczność leczenia zależy od wielu czynników. Wpływ na to mają m.in.: zaplecze techniczne i infrastruktura (sprzęt medyczny, urządzenia, budynki, otoczenie placówki medycznej) kompetentny i wykwalifikowany personel metody i…

Warsztaty ISO 9001

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Warsztaty ISO 9001 została wyłączona

Zapraszamy Państwa na szkolenie „Norma ISO 9001:2015 – warsztaty” Celem szkolenia jest przedstawienie głównych zmian w nowym wydaniu normy Systemu Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2015. Szkolenie jest skierowane do osób biorących aktywny udział we wdrażaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością w placówkach medycznych.Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką jakości i zarządzania…

Komunikacja wewnętrzna

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Komunikacja wewnętrzna została wyłączona

Komunikacja wewnętrzna jest ważnym aspektem, który ma wpływ na poziom jakości realizowanych usług. Każdy uczestnik procesu przekazuje wykonaną przez siebie pracę kolejnej osobie w procesie, przekazując tym samym istotne informacje, np. parametry życiowe pacjenta. Informacje powinny być płynnie przekazywane nie tylko w obrębie komórki organizacyjnej lecz również poziomo, przechodząc przez…

Jakość usług

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Jakość usług została wyłączona

Usługa medyczna to proces złożony – składający się z: badania, konsultacji lekarskiej, leczenia jak i aspektów, których namacalnie nie można zauważyć. Celem usług jest zaspokojenie właściwie zdefiniowanych potrzeb klienta, które powinny być zawsze jasno sprecyzowane. Problemem jest jednak to, że klient placówki medycznej zgłasza się najczęściej z subiektywnymi odczuciami, które…

Lean healthcare na świecie

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Lean healthcare na świecie została wyłączona

Zauważono, że szczupły system to nie tylko system produkcyjny lecz system odnoszący się do innych działów firmy, także tych zarządczych. W XXI wieku wiele rozwiązań lean management wykorzystano w szpitalach, w prowadzeniu działalności związanej z ochroną zdrowia przystosowując metodę do specyfiki usług zdrowotnych – wyłonił się lean hospitals, doskonalony szczególnie…

Metody zarządzania ryzykiem

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Metody zarządzania ryzykiem została wyłączona

Każda placówka medyczna stawia czoła wysokim kosztom stałym jak i zmiennym. W obliczu ryzyka zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych, warto zastosować podejście lean healthcare i eliminować wszelkie źródła marnotrawstwa, które generują wysokie koszty. Poniżej wymieniono przykłady narzędzi do minimalizacji marnotrawstw występujących w procesach: KAIZEN Metoda ciągłego doskonalenia, polegająca na…

Konferencja LeanOZ

, autor  , kategoria Lean Healthcare w Polsce, With Możliwość komentowania Konferencja LeanOZ została wyłączona

Projekt naukowy lean management 26 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca fazę badawcza projektu „LeanOZ – lean management w ochronie zdrowia” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W konferencji brali udział przedstawiciele różnych grup, między innymi personel medyczny, potencjalni…