Najczęściej zadawane pytania na temat naszych usług


Co to jest lean hospitals?
Lean Hospitals jest filozofią szczupłego zarządzania, która wywodzi się z lean manufacturing i lean management. To skuteczna metoda zarządzania, budująca współpracę personelu. Podejście stosowano początkowo w procesach produkcyjnych, dziś jest to filozofia stosowana również w usługach w tym w branży medycznej. Technika ta nosi miano lean hospitals i dotyczy szczupłego zarządzania szpitalem (każdą jednostką medyczną).      
Z czego wywodzi się filozofia lean hospitals?
Filozofia ta wywodzi się z lean manufacturing i lean management. James Womack postanowił zebrać koncepcje stosowane przez Henrego Forda, Taichi Ohno i Shingeo Shingo tworząc filozofię i ideę lean manufacturing.  
Jakie narzędzia i techniki można zastosować przy usprawnianiu procesów?
Usprawniając procesy można wykorzystać wiele tanich i prostych technik, które  pozwolą na zmniejszenie kosztów działania. Podstawą jest stosowanie cyklu Deminga PDCA-PLAN-DO-CHECK-ACT w celu ciągłego doskonalenia i sprawdzania skuteczności wprowadzanych zmian. Techniką wykorzystującą zaangażowanie i kreatywność pracowników jest KAIZEN, czyli ciągłe doskonalenie procesów, usług. Więcej o technikach możesz dowiedzieć się w zakładce TECHNIKI lub kontaktując się z nami.
Czy lean oznacza szczupły?
Dokładnie! Lean w zestawieniu lean hospitals, lean manufacturing, lean management oznacza szczupły i dotyczy uszczuplania procesów zarówno produkcyjnych jak i usługowych. Uszczuplanie ma na celu zmniejszenie wszelkich wydatków, zasobów nie zmniejszając poziomu jakości i efektywności. Celem jest poszukiwanie marnotrastwa.
Jakie korzyści niesie ze sobą filozofia lean-hospitals?
Przede wszystkim jest to narzędzie doskonalące procesy zachodzące w placówce. Jest to standaryzacja procesów, przede wszystkim medycznych oraz określenie potencjalnych ryzyk na każdym etapie realizacji usługi. Ma na celu zmniejszenie zapasów leków, materiałów, zasobów itp. Pozwala na skuteczne wykorzystanie zasobów i efektywne zarządzanie czasem. Technika ta prowadzi do optymalizacji procesu-ma na celu jego uproszczenie i usprawnienie. Filozofia ta pozwala na:

– zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników – uproszczenie procesów klinicznych – skrócenie pobytu pacjentów w placówce medycznej – usprawnienie pracy personelowi medycznemu – zmniejszenie kosztów świadczenia usług medycznych i funkcjonowania placówek ochrony zdrowia – zwiększenie efektywności biznesowej

Czy szkolenia mogą być organizowane u klienta?
Szkolenia oferowane przez Annę Wruk sp. z o.o. mogą być realizowane bezpośrednio u klienta- są to szkolenia zamknięte. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami.
Jak długo trwa realizacja projektu?
Nasza oferta to „Projekt w tydzień”. Dzielimy te wyzwania na konkretne etapy, które jesteśmy w stanie zrealizować w 7 dni. Jest to 5 dni bezpośrednich działań na miejscu-u klienta, oraz 2 dni przygotowywania i opracowania materiałów przez obie strony.
Czy doradztwo jest skuteczne?
Doradztwo jest skuteczne gdy potrzeby zostały zdefiniowane w precyzyjny sposób, współpraca jest obustronna i aktywna, oparta na realnych danych.