Gospodarowanie zasobami – Kanban, 5S

Doradzamy jak efektywnie gospodarować zasobami, mając ograniczony budżet. Proste narzędzia, łatwe techniki angażujące pracowników dają wartościowe rozwiązania (kanban w placówce medycznej).

Kanban dla kierownictwa oznacza

  • mniejsze potrzeby powierzchni magazynowych
  • płynność finansową
  • łatwe zamawianie materiałów, bez pomyłek w ilości
  • zachowanie pewnego minimum zabezpieczającego prowadzenie procesu

Kanban dla pracowników oznacza

  • łatwość w określeniu potrzeb materiałowych
  • uporządkowanie materiałów w magazynie, przy wykorzystaniu metody 5S
  • pobieranie materiałów według zasady FIFO (first in, first out)
  • przekazywanie informacji o potrzebach zakupowych poprzez proste identyfikatory materiałów
  • szybka i dokładna inwentaryzacja
  • właściwe przyporządkowanie miejsca magazynowania

Efektywne gospodarowanie zasobami to nie tylko zarządzanie materiałami lecz również zarządzanie potencjałem pracowników, angażowaniem personelu w usprawnianie procesów poprzez zgłoszenia wniosków usprawniających Kaizen. Skuteczne zarządzanie procesami klinicznymi pozwala na wyeliminowanie miejsc, czynności, które nie dodają wartości do procesu, które są marnotrawstwem. Metoda 5S rówież odgrywa ważną rolę. Jest to uporządkowane miejsce pracy, które pozwala na zarządzanie zasobami na stanowisku pracy, z zachowaniem zasad ergonomii.