Jakość i bezpieczeństwo

Wysoki poziom bezpieczeństwa procesów klinicznych powinien być zawsze podstawowym wyznacznikiem jakości w jednostce medycznej.

Celem projektu jest pomoc we wdrożeniu systemu lub jego elementów bezpiecznej realizacji procesów klinicznych.

Może opierać się zarówno na propozycji wdrożenia odpowiednich systemów i norm jakości lub wyłącznie narzędzi, metod i filozofii lean. W obu przypadkach skuteczne wdrożenie projektu pozwoli przedstawić realizowane procesy kliniczne, tak by każdy z uczestników i zarządzających miał możliwość planowania i szybkiego reagowania w procesie. Szacowanie zagrożeń pozwoli na minimalizację błędów a także skuteczne doskonalenie kadry.

Elementy projektu:

  • określenie aktualnego poziomu funkcjonowania systemów jakości
  • określenie aktualnego poziomu bezpieczeństwa procesów klinicznych
  • identyfikacja możliwych ryzyk, zagrożeń w procesach
  • oszacowanie pożądanego poziomu jakości oferowanych usług przez pacjenta/klienta
  • identyfikacja miejsc do doskonalenia