Kanban w szpitalu

Szkolenia prowadzące do optymalnego zarządzania materiałami w magazynie szpitala. Celem jest eliminacja zbędnych zapasów, zmniejszenie powierzchni magazynowej poprzez zastosowanie visual management i metody 5S. Kanban w szpitalu to szkolenie, którego efektem jest odpowiednia gospodarka materiałami, eliminująca możliwość ich przeterminowania oraz nadmiaru.

Kanban dla kierownictwa oznacza

  • mniejsze potrzeby powierzchni magazynowych
  • płynność finansową
  • łatwe zamawianie materiałów, bez pomyłek w ilości
  • zachowanie pewnego minimum zabezpieczającego prowadzenie procesu

Kanban dla pracowników oznacza

  • łatwość w określeniu potrzeb materiałowych
  • pobieranie materiałów według zasady FIFO (first in, first out)
  • przekazywanie informacji o potrzebach zakupowych poprzez proste identyfikatory materiałów
  • łatwiejsza i dokładna inwentaryzacja
  • właściwe przyporządkowanie miejsca magazynowania