Lekarze i pielęgniarki

Procesy kliniczne w każdej placówce medycznej (np.przychodni, prywatnym gabinecie, szpitalu) realizowane są w głównej mierze przez dwie grupy: lekarzy oraz pielęgniarki. Są to specjaliści, których zadaniem jest leczenie, pielęgnowanie, profilaktyka, edukacja pacjentów i ich rodzin. Zapewniając opiekę na wysokim poziomie zarówno lekarze jak i pielęgniarki muszą współpracować ze sobą wykorzystując dostępne narzędzia i metody. Poza specjalistyczną wiedzą medyczną istotne jest posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji, tworzenia zespołów, rozpoznawania potrzeb, itp.

Celem projektu jest wdrożenie członków zespołu terapeutycznego w aktywne uczestnictwo w procesie klinicznym. Projekt pozwala wskazać uczestnikom szanse i zagrożenia wynikające z istniejących zasad współpracy. Budowanie zespołu jest wspólna pracą lekarzy, pielęgniarek oraz managerów ochrony zdrowia.