Metoda 5S a ergonomia stanowiska pracy

Czy ergonomia stanowiska pracy wpływa na koszty procesu?

Prawidłowe i ergonomicznie zaprojektowane stanowisko pracy pozwala pracownikowi na przyjemną i wydajna pracę. Stanowisko powinno się zaprojektować zgodnie z metoda 5S. W codziennym wykonywaniu obowiązków jest wiele drobnych rzeczy, które na pierwszy rzut oka są niewidoczne lecz bardzo odczuwalne przez osoby pracujące na danym stanowisku. Zbyt niski blat roboczy powodujący ciągle schylanie się pracownika, które obciąża dodatkowo kręgosłup, co powoduje, że po całym dniu pracy ciało jest tak zmęczone, że odczuwalne są skutki uboczne w postaci bólu pleców. Czy kosz na odpady oddalony o 5 metrów od stanowiska to duża odległość? Duża, biorąc pod uwagę fakt, że pracownik w ciągu jednej zmiany 10 razy wyrzuca odpady, pokonując dystans w ciągu dnia ok. 20 metrów. Mnożąc to przez dni pracujące w ciągu roku wychodzi 250×20=5000 m czyli 5km, przekładając to na czas, który wynosi 40sekund x10 x250=100000sek=28h. W ciągu roku pracownik marnuje ponad dobę pracy na pokonywanie dużej odległości od swojego stanowiska pracy do miejsca, w którym znajduje się pojemnik na odpady. Wszelkie przedmioty i komponenty potrzebne do wykonania zadań, które są rozproszone w pomieszczeniu, powodują, że praca nie tylko staje się trudniejsza lecz również bardziej męcząca.

Dostosowanie stanowiska pracy

Ergonomia i metoda 5S  zajmuje się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka, postrzegana jest jako stan miejsca pracy, które jest dostosowane do pracownika w sposób optymalny, w celu prawidłowego wykonania obowiązków. Na to składa się odpowiedniej wysokości blat roboczy, wygodny i wyprofilowany fotel, odpowiednie oświetlenie zależnie od rodzaju i precyzji wykonywanej pracy oraz dostęp do narzędzi pracy na wyciągnięcie ręki (dla najczęściej używanych) – zasady metoda 5S. Rozkład stanowisk pracy powinien być ściśle powiązany z kolejnością czynności występujących w procesie. Jeżeli rozkład stanowisk pracy i pomieszczeń zgadza się z kolejnością zadań w procesie, to można określić, że proces jest płynny i czas wykonywania poszczególnych czynności jest krótszy niż wtedy gdyby stanowiska były ustawione w sposób chaotyczny.

Wydajność procesu to wskaźnik, który informuje właściciela procesu o tym, jak często jest realizowane zadanie – usługa (ile zadań jest wykonywanych w określonym przedziale czasu). Celem analizy i obserwacji procesu jest jego optymalizacja nie tylko pod względem finansowym, lecz również fizycznym. Zadowolone jest zarówno kierownictwo jak i pracownicy operacyjni. Niezbędna jest obserwacja bezpośrednia procesu w celu znalezienia wąskich gardeł, problemów z jakimi stykają się pracownicy oraz wszelkich marnotrawstw, które powodują, że proces się wydłuża i nie jest płynny. Zbierając wywiad od pracowników bezpośrednio zaangażowanych w proces oraz dokonując obserwacji można zebrać dużo cennych informacji, dzięki którym już można usprawnić proces. Trzeba pamiętać, że lepiej poprawić proces o 30% niż nie podejmując żadnych działań. Filozofia kaizen zachęca do robienia „małych kroków”, które w końcowym efekcie, mogą przynieść niezwykle sukcesy.

Jakie narzędzia powinno się wykorzystać w celu analizy i wdrożenia metody 5S?

Przede wszystkim trzeba poznać proces i przepływ materiału, pracownika oraz informacji. Mimo dostępnych procedur i instrukcji przedstawiających wymagania i przebieg procesu, powinno się zebrać informacje bezpośrednio w GEMBA. Narzędziem może być flowchart lub VSM mapowanie strumienia wartości.

Kolejnym narzędziem powinien być diagram spaghetti.

Na podstawie diagramu można wyciągnąć wnioski dotyczące częstotliwości przemieszczania się pracowników, miejsc i kierunków przemieszczania się, można zauważyć problemy i czynności, które nie przynoszą wartości dodanej w procesie. Efektem analiz będzie zwizualizowana ścieżka-przepływ pracownika w procesie. W celu rozwiązania zauważonych problemów i marnotrawstw pierwszym narzędziem powinno być 5S. Jest to metodologia dotycząca uporządkowania stanowiska pracy. Istnieją również rozwiązania informatyczne, dzięki którym można zmierzyć przepływ pracownika. Należy się zastanowić nad możliwościami instalacji podobnych rozwiązań i analizą finansową takiego projektu.

Podsumowując analiza przestrzeni roboczej jest bardzo ważnym aspektem w kształtowaniu procesu oraz eliminacji starych nawyków pracowników na rzecz nowych rozwiązań. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o naszej ofercie analizy, zapraszamy do kontaktu lub skorzystania z oferty.