Informacje o Lean Process

Kim jesteśmy

Jesteśmy  kreatywni i odważni, otwarci na ludzi i działania-posiadamy bogate doświadczenie. Naszym mottem jest: Patrzeć globalnie, dostrzegać szczegóły, poprawiać detale, widzieć człowieka. Ludzie to podstawa naszych działań. Bezpieczeństwo, jakość oraz oszczędność osiągamy usprawniając pracę specjalistom i dbając o ludzi w firmie. Wykorzystujemy  różnorodność, łączymy przeciwności i uzyskujemy  niemożliwe. Nasze działania są przemyślane, analizujemy potrzeby, określamy niezbędne zasoby-wdrażamy usprawnienia pracując zespołowo. 

Wizja

Doradzać profesjonalistom, projektować procesy medyczne, budować współpracę i przełamywać bariery.

Misja

Rozwijać trwałe praktyki filozofii lean-hospitals wykorzystujące proste, efektywne i innowacyjne narzędzia oraz zaangażowanie pracowników. Celem jest osiąganie satysfakcji klienta i współpraca z najbardziej świadomymi jednostkami medycznymi na świecie tworząc klaster podmiotów lean-hospitals.

Cele

Przekonać managerów ochrony zdrowia, że lean-hospitals jest trwałą i efektywną metodą zarządzania. Prowadzić szkolenia i uświadamiać personel medyczny i niemedyczny do wykorzystywania w codziennej pracy narzędzi typu lean oraz zachęcać do ciągłego doskonalenia.

Six Sigma i inne techniki

Narzędzia które stosujemy sprawdziły się w wielu branżach. Jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy narzędzia lean management zastosowali w jednostkach ochrony zdrowia. Czytaj więcej

Pierwsi w Polsce

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy zarządzanie lean management w jednostce medycznej, które zostało nagrodzone przez LEI Polska. Czytaj więcej

Kształcimy i edukujemy

Prowadzimy liczne szkolenia oraz aktywnie uczestniczymy w konferencjach dotyczących ochrony zdrowia oraz jakości. Czytaj więcej