Zarządzanie wizualne

On kwiecień 3, 2015, Posted by , With Możliwość komentowania Zarządzanie wizualne została wyłączona

Zarządzanie wizualne w służbie zdrowia

Zarządzanie wizualne to jedno z wielu narzędzi lean management mające zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach życia. Celem VM jest usprawnienie procesów, określenie jak powinien przebiegać prawidłowo proces.

Opiera się na prostych i czytelnych znakach np.graficznych na terenie szpitala, w celu uporządkowania przestrzeni, monitorowania pracy, maszyn i wykorzystywanych narzędzi. Efektem jest lepsza ocena stanu faktycznego, szybsza reakcja na problemy pojawiające się w procesie oraz łatwiejsza komunikacja. Zarządzanie wizualne zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, jest elementem samokontroli. Stosowane narzędzia są jasne i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników. Pozwala na standaryzację i ciągłość działania. Elementem zarządzania wizualnego mogą być znaki poziome – na podłodze – określające rozmieszczenie maszyn i urządzeń, wózków inwalidzkich, łóżek szpitalnych. Mogą to być również sygnały świetlne.

Wykorzystując VM w jednostce medycznej zapewniamy zachowanie standardów pracy, ponieważ można w szybki sposób porównać obecny stan z pożądanym i ocenić czy jest on wzorowy, czy występują pewne odchylenia.

Ważnym elementem przy wdrażaniu tego narzędzia jest świadomość i zaangażowanie pracowników na rzecz poprawy bezpieczeństwa, standaryzacji i podniesienia poziomu jakości pracy i świadczonych usług. Warto proces wdrażania wprowadzić w podziale na poszczególne komórki organizacyjne. Można zacząć od zarządzania wizualnego
w magazynach materiałów opatrunkowych i leków, można od poziomu personelu sprzątającego i pomieszczeń gospodarczych, z których korzystają, można od sali zabiegowej. Warto wdrażać i uświadamiać poszczególne grupy pracowników, które z czasem będą się uczyć od siebie.

Przykłady zastosowania narzędzi zarządzania wizualnego w placówce medycznej

 • zobrazowanie czynności występujących w procesie
 • określenie stałych miejsc odkładczych np. łóżek szpitalnych, wózków inwalidzkich, USG
 • wyznaczenie granic na sprzęty i urządzenia
 • przekazanie prostych komunikatów pacjentowi, personelowi (światło wskazujące na możliwość wejścia do gabinetu)
 • określenie dróg komunikacyjnych i zakaźnych, które nie mogą się ze sobą krzyżować
 • uporządkowanie miejsca pracy, określenie miejsca składowania sprzętu-narzędzie 5S
 • stosowanie znaków informacyjnych
 • uporządkowanie dokumentacji
 • rozróżnienie stanowisk pracowników na podstawie kolorystyki uniformu
 • zwiększenie poziomu jakości pracy i świadczonych usług
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i pacjentów

VM bezpośrednio i pośrednio usprawnia procesy, które mają wpływ na zdrowie i życie pacjenta a także bezpieczną pracę personelu.

Grafiki dotyczące zarządzania wizualnego w jednostce medycznej

zarządzanie wizualne w jednostce wyznaczanie miejsca VM

Zobacz więcej przykładów w naszej galerii

Comments are closed.