Zarządzanie procesem leczenia

Projekty skupiają się na procesach klinicznych, które wymagają usprawnienia. Zarządzanie procesem leczenia dotyczy zarządzania zasobami takimi jak personel medyczny, materiały, maszyny, urządzenia, czas.

Analiza procesu w placówce medycznej

Projekty związane z procesem leczenia dotyczą poznania procesów w placówce medycznej, określenia początku i końca procesu, zdefiniowania właściciela procesu oraz czynników, które wpływają na proces. Po szczegółowej analizie procesu przedstawimy w jaki sposób proces można usprawnić i i ułatwić jego organizację. Wskażemy mocne i słabe strony procesu, a następnie przygotujemy plan udoskonalenia procesu. Efektem projektu jest dobrze poznany proces, ze zdefiniowanymi jego granicami (początek i koniec), właścicielami procesu, głosem klienta-wymagania dotyczące procesu, wskaźnikami oraz wizualizacją czyli flowchart/ flow-diagram, która będzie graficzną formą zrozumiałą dla wszystkich uczestników procesu. Dzięki takiej postaci każdy z zainteresowanych (zarówno klient-pacjent jak i osoba realizująca świadczenia medyczne) będą wiedzieli na jakim etapie procesu się znajdują, jak długo trwa proces  oraz jakie należy wykorzystać zasoby w celu prawidłowej realizacji procesu.

Celem jest

  • skrócenie pobytu pacjenta w placówce medycznej,
  • zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta,
  • optymalizacja wykorzystywanych zasobów
  • usprawnienie komunikacji pomiędzy personelem
  • przedstawienie i wykorzystanie takich narzędzi jak diagram Ishikawy, flowchart, mapowanie strumienia wartości (VSM)