Zarządzanie zasobami

Projekt szczegółowo opiera się na optymalizacji wykorzystywanych zasobów. Odpowiednie zarządzanie poprawia efektywność ekonomiczną i zmniejsza koszty. Działania opierają się na poszukiwaniu marnotrawstwa i jego eliminacji.

Celem jest właściwe oszacowanie niezbędnych zasobów tj.personelu z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, maszyn i urządzeń medycznych, materiałów opatrunkowych i leków, gospodarka pościelą, narzędziami chirurgicznymi, obsadą personelu na dyżurach. Minimalizacja nadmiernych zapasów. Redukcja czasu przeznaczonego na zaopatrywanie jednostki w potrzebne zasoby.

Wskażemy Państwu jak rozpoznać zasoby, które są niezbędne do realizacji usług-procesów klinicznych (procesów głównych i pomocniczych), jak określić ilości tych zasobów uwzględniając poziom zapasów bezpieczeństwa. Zdefiniujemy jakie zasoby są dedykowane konkretnym procesom, włączając w to personel (wykorzystanie matrycy kompetencji pracowników). Projekt dotyczy również zarządzania czasem i eliminacji czynności, które nie przynoszą żadnej wartości dodanej, są zbędne w procesie. Dążymy do procesu,w którym nie będzie przestojów, oczekiwania, tracenia czasu na poszukiwanie dokumentacji, natomiast będą dobrze zorganizowane czynności, bez dodatkowego ruchu, przemieszczania się, zbyt skomplikowanych procedur.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami!