Zarządzanie wizualne

Szkolenie dotyczące zarządzania wizualnego wykorzystuje proste i czytelne znaki np.graficzne na terenie szpitala, w celu uporządkowania przestrzeni, monitorowania pracy, maszyn i wykorzystywanych narzędzi. Efektem jest lepsza ocena stanu faktycznego, szybsza reakcja na problemy pojawiające się w procesie oraz łatwiejszą komunikację. Zarządzanie wizualne zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i pracowników. Stosowane narzędzia są jasne i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników.

Elementem zarządzania wizualnego mogą być znaki poziome (na podłodze) określające rozmieszczenie maszyn i urządzeń, wózków inwalidzkich, łóżek szpitalnych. Mogą to być również sygnały świetlne.

Szkolenie opiera się na warsztatach i grach symulacyjnych lean management

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu wizualnym? Przeczytaj case study wydane przez ASQ.